BG-call е услуга за евтини/безплатни разговори и SMS през Интернет.

С BG-call говорите винаги безплатно с активни потребители а с всички стационарни и мобилни телефони на много ниски цени.

За потребителите с Android телефони-безплатни текстови съобщения и SMS.

След всяко зареждане получвате 200 мин. към безплатните дестинации.

Регистрация

Проверка на валидността на мобилният номер

Безплатни Услуги

Разговори между активни потребители
Тесктови съобщения между Android смартфони
Canada моб + фикс France фикс
USA моб + фикс Hungary фикс
Hong Kong моб + фикс Sweden фикс
Kazakhstan фикс Ireland фикс
Argentina фикс Irland фикс
Venezuela фикс Mexico фикс

Новини

23.04.2013
Нови версии на Zoiper и на SipDroid. Отстранени са грешки.
22.03.2013
Нови още по-ниски цени за тел. разговори. Vivacom - 8 ст.
11.01.2013
По ниска цена за SMS към Vivakom. 3 ст.
08.01.2013
Любителите на SipDroid могат да ползват услугите на BG-call.
Callshop. Телефонни кабини. Интернет телефония. Callshop. Телефонни кабини. Безплатно оборудване VoIP. Callshop. Тел. кабинки. Дисплей. VoIP. Интернет разговори. Цени на едро. VoIP exchange.VoIP Termination